Study Veeartsenijschool Gent

Gent Belgium

Typology

  • Urban Planning › Research

Client

GO! Scholengroep Gent

Team

Nigel Jooren, Maaike Cauwels

Collaborators

Arch&Teco

Status

Ongoing

Size

Plot area: 23.086m² - Building area: 13.584m²

Onderzoek naar de potenties van de site Oude Veeartsenijschool te Gent

De studie voor VeAr is een onderzoek naar de potenties van de site Veeartsenijschool, gelegen aan de Coupure te Gent.

20200107_Veeartsenijschool bescherming-1.png

GO! voert een onderzoek op meerdere sites in Gent om een schuifbeweging in de huisvesting van verschillende opleidingen vorm te geven. Eén van de te onderzoeken sites is de veeartsenijschool. Anno 2020 is de school MoBi in een aantal van de gebouwen op de site gehuisvest. Een deel van de opleidingen die MoBi aanbiedt - met name opleidingen omtrent wielen - verhuizen naar de site te Oostakker. Verder zoekt GO! naar ruimte voor MUDA (momenteel in Evergem) en de opleidingen van DKO (momenteel in Poel, Ramen en Drabstraat te Gent).

Dit onderzoek heeft als doel om de potenties van de site van de veeartsenijschool in functie van de huisvesting van de opleidingen van MoBi, MUDA en DKO te onderzoeken. Hierbij wordt een stedenbouwkundig vooronderzoek gevoerd, waarbij de stedenbouwkundige context, de erfgoedwaarden en de bestaande toestand van de site en de gebouwen wordt onderzocht.

20200226_ruimtelijke concepten.jpg

Het masterplan van Abscis Architecten (goedgekeurd door het CBS dd. 25/03/2010) vormt de basis voor dit onderzoek, maar wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Een diepgaande analoge analyse van het gewenste programma is reeds gebeurd bij het onderzoek van de site KTA Lindenlei. Beide sites worden finaal tegen elkaar afgewogen.

2020-05-07 03.17.00 1.jpg

2020-01-21 03.51.10 2.jpg

Erfgoed

De erfgoedwaarden van zowel de interieurs (uitzonderlijke vloerpatronen, historisch schrijnwerk, labotafels en trekkasten…) als de exterieurs (luifels, insprongen, trappartijen, terreinaanleg, …) van de verschillende “paviljoenen” op site zijn bijzonder groot. Het is dan ook een uitdaging om elk gebouw op zich te voorzien van een lift, toegangshellingen, techniekenkokers, sanitairen, een tweede trappenhal waar er momenteel maar een is, …

Om verdere zekerheid op de slaagkansen van het project te hebben, waarbij de site wordt herbestemd tot een scholencampus waarin GO! Gent hun scholen DKO, MUDA en MOBI wil huisvesten, en de te maken keuze door GO! voor al dan niet deze site verder te onderbouwen, moet er verder gegaan worden in de uitwerking van de globale visie en dit specifiek omwille van de aangehaalde hoge erfgoedwaarden. Er werd daarom een georganiseerd waarin concreet mogelijke ingrepen/zones voor ingrepen worden voorgesteldHet is de bedoeling om uit deze oefening concrete randvoorwaarden te destilleren die gelden om een herbestemming naar een hedendaagse school te realiseren en voeling te krijgen met de complexiteit hierbij.

nieuw_vear.JPG

2020-01-21 03.56.56 1.jpg

2020-01-21 03.51.09 1.jpg

Previous entry House dede Next entry Study KTA Lindelei Gent